Programvare

Denne siden vil begrense seg til å omhandle programvare som er spesielt retten mot det å produsere nettkurs eller programvare som brukes til å produsere deler av et kurs - f.eks. videoredigering  og  lydredigering.

Her vil du etterhvert (siden er under utbygging) finne mange råd og tips i form av videoer og brukerveiledninger som du gratis kan benytte deg av.

Totalt sett kan det være mange ulike programmer du har behov for til ulike deler av produksjonen. Du kan selvfølgelig kjøpe enkeltprogrammer til hvert behov, men jeg vil helt klart anbefale å bruke et program som er spesielt retten mot nettkurs og som dekker de fleste funksjonene for å lage nettsted, netthandel, betalingsløsning, markedsføringskampanjer og kundebehandling/support.

Da får du den totale oversikten på et sted og forenkler all oppfølging mht. kundebehandling, support, betalingsløsning og videre markedsføring overfor eksisterende kunder.

 

Programmet "Kajabi" dekker de fleste funksjonene

Det programmet som jeg først og fremst vil anbefale er «Kajabi». Med det får du muligheten til å produsere og følge opp alt på en god måte.

Det koster en del, men det vil også mange lisenser for enkeltprogrammer gjøre. Du har også muligheten til å prøve Kajabi gratis i 30 dager

Les mer på kajabi.com

Hold kontakten!

Her vil det etterhvert komme mye nytt og kanskje noen gode tilbud. Hold kontakten og meld deg på e-postlisten.